top of page

211-239 41st Street, Brooklyn, New York 11232
Tel: (718) 832-1188 (718) 788-1103 Fax: (718) 788-8686

© 2023 Diamond Hong, Inc. All rights reserved.

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
@DiamondHongus
Please Drink Responsibly

Moutai Chun

Aries

12.5'' W x 10'' H x 8.5'' D

Measurement: 

16 LBS

Gross Weight:

7-69354-86898-7

DH Code:

space

Reserved:

space

Reserved:

space

Reserved:

86898 / DHG86898

Product Code:

Kweichow Moutai

Brand Name: 

375ml

Size:

53%

Alcohol By Volume:

6 Btls/Case

A Case: 

6-931699-847277

Barcode:

Moutai Chun

Aries

Product Code:

Brand Name:

Size:

Alcohol By Volume:

A Case:

Barcode:

Measurement:

Gross Weight:

DH Code:

Reserved:

Reserved:

Reserved:

86898 / DHG86898

Kweichow Moutai

375ml

53%

6 Btls/Case

6-931699-847277

12.5'' W x 10'' H x 8.5'' D

16 LBS

7-69354-86898-7

Reserved

Reserved

Reserved

Product Recommendation
!
!
!
!
!
!
Product Recommendation

© 2023 Diamond Hong, Inc. All rights reserved.  |  211-239 41st Street, Brooklyn, New York 11232  |  Tel: (718) 832-1188 (718)788-1103 Fax: (718) 788-8686  |  Email: Sales.dhusa@Gmail.com

Please Drink Responsibly

Hong Kong

Wing Lee Wai

Taiwan

TTL

Taiwan Kinmen

China

Kweichow Moutai

Wu Liang Ye

Xing Hua Cun

Luzhou Laojiao

Yanghe

Dukang

Xijiu

Jiu Gui Liquor

Lang Jiu

Gujing Gong

Yellow Crane Tower

Jing Brand

Hengshui Laobaigan

Confucious Family Liquor

Beijing Red Star

Niulanshan

Pearl River Bridge

Super Star Brand

Golden Star Brand

Golden Flower Brand

Golden Bell Brand

Tong Ren Tang

Royal King Brand

Hua Tuo Brand

Kwei Feng Brand

Chang Chun

Jinshagu Jiu

Zhonghuapai

Pagoda Brand

Changyu

Gu Shan Brand

He Jiu

1915 Liquor

Diaoyutai

France

William 8 (France)

Grand Breuil

Argentina

William 8 (Argentina)

bottom of page