top of page
Please Drink Responsibly
211-239 41st Street, Brooklyn, New York 11232
Tel: (718) 832-1188 (718) 788-1103 Fax: (718) 788-8686
© 2023 Diamond Hong, Inc. All rights reserved.
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
@DiamondHongus

211-239 41st Street, Brooklyn, New York 11232
Tel: (718) 832-1188 (718) 788-1103 Fax: (718) 788-8686

© 2023 Diamond Hong, Inc. All rights reserved.

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
@DiamondHongus
Please Drink Responsibly

Hong Hua Lang

(Limited Edition 2020, Year of The Mouse)

822504 / DHG822504

Hong Hua Lang

(Limited Edition 2019, Year of The Pig)

822498 / DHG822498

Hong Hua Lang

(375ml)

822221 / DHG822221

Little Lang

(100ml)

821897 / DHG821897

Shunpin Lang

(700ml)

554016 / DHG554016

Shunpin Lang

(375ml)

553873 / DHG553873

Hong Hua Lang

(Limited Edition 2022, Year of The Rabbit)

551886 / DHG551886

Qing Hua Lang

(Limited Edition 2022, Year of The Rabbit)

551879 / DHG551879

Hong Hua Lang

(Limited Edition 2024, Year of The Dragon)

552159 / DHG552159

Qing Hua Lang

(Limited Edition 2024, Year of The Dragon)

552166 / DHG552166

Lang Jiu
Hong Kong

Wing Lee Wai

Taiwan

TTL

Taiwan Kinmen

China

Kweichow Moutai

Wu Liang Ye

Xing Hua Cun

Luzhou Laojiao

Yanghe

Dukang

Xijiu

Jiu Gui Liquor

Lang Jiu

Gujing Gong

Yellow Crane Tower

Jing Brand

Hengshui Laobaigan

Confucious Family Liquor

Beijing Red Star

Niulanshan

Pearl River Bridge

Super Star Brand

Golden Star Brand

Golden Flower Brand

Golden Bell Brand

Tong Ren Tang

Royal King Brand

Hua Tuo Brand

Kwei Feng Brand

Chang Chun

Jinshagu Jiu

Zhonghuapai

Pagoda Brand

Changyu

Gu Shan Brand

He Jiu

1915 Liquor

Diaoyutai

France

William 8 (France)

Grand Breuil

Argentina

William 8 (Argentina)

bottom of page